Garantie

Op alle door ons verkochte artikelen geldt de wettelijke garantie. Voor sommigen artikelen geldt de fabrieksgarantie. De eventueel gegeven fabrieksgaranties doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat het artikel moet doen wat men er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Uitgesloten van de garantiebepaling zijn normale gebruiksslijtage, gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik, van buiten komend onheil (waterschade, laten vallen, blikseminslag e.d.) of gebruik zonder waarschuwingen en gebruiksinstructies in de betreffende handleidingen in acht te nemen. Indien het artikel gebreken vertoont, neem dan snel contact op met onze klantenservice.

Ik heb een klacht

Wij proberen altijd een zo goed mogelijke service te verlenen, onze website up-to-date te houden en artikelen met de beste kwaliteit te leveren. Helaas kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijk reactie.

Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) of aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform.