Dystrofie Pols

Dystrofie Pols

Dystrofie kan ontstaan na een ongeluk (een stoot of breuk), na een operatie, bij te strak gips of bij een zenuwbeklemming. Bij dystrofie is de pijn die je voelt veel ernstiger dan je zou verwachten bij een dergelijke blessure. De reactie van het lichaam (pijn, zwelling, stijfheid) is dan heel heftig en komt niet overeen met de ernst van het letsel. Een pijnsoort die vaak genoemd wordt is ‘brandende pijn’.

Symptomen zijn onder andere: pijn, een roodblauwe verkleuring, zwelling, verhoogde of verlaagde temperatuur en lokaal zweten. De ernst en frequentie van symptomen varieert sterk. Bij sommige mensen speelt de dystrofie steeds opnieuw op, terwijl bij anderen de symptomen na een tijdje voor altijd verdwijnen. Deze aandoening kan mensen van elke leeftijd treffen, maar verschijnt meestal tussen de 40 en 70 jaar oud en komt vaker voor bij vrouwen. Het is nog niet goed bekend hoe posttraumatische dystrofie ontstaat.

Een polsbandage geeft druk op en rondom de pols. Deze druk bevordert de doorbloeding en activeert de omliggende spieren en laat de zwelling afnemen. Daardoor stabiliseert de bandage de pols zonder de bewegelijkheid te beperken.