Verstuikte Pols

Verstuikte Pols

Als het polsgewricht verstuikt of verzwikt is, dan zijn de banden en het kapsel rondom de pols opgerekt. Ook het kraakbeen in de pols kan beschadigd raken. Het verstuiken van de pols wordt meestal veroorzaakt door een val, waarbij het volledige gewicht met één hand en arm moet worden opgevangen.

Een polsverstuiking is te herkennen aan: pijn in het polsgewricht, belemmering bij het strekken en buigen van de pols, een zwelling, of een verkleuring (meestal blauw) van het polsgewricht.

Door het dragen van een polsbrace of polsbandage wordt het polsgewricht gestabiliseerd, verdwijnt de zwelling en krijgt het extra ondersteuning. Zo verminderen ook de pijnklachten en kan het herstelproces beginnen.